SiteMap
Rss
برج_میلاد
برج میلاد

برج میلاد

ظرفیت سالن :

برج میلاد

این برج چندین سالن مجزا و مستقل دارد.پارکینگ بزرگ و طبقاتی این برج یکی از امتیازهای مثبت برای سالن کنسرت ها به حساب می آید (حدود 1200 خودرو). سالن برج میلاد دارای 1600 نفر ظرفیت است که یکی از بزرگترین سالن های ایران به حساب می آید. البته در مدیریت این مرکز همایش برخی تنگ نظری های سیاسی هم وجود دارد که موجب رنجش اهالی هنر شده است.این مرکز مجهز به 10 سالن کنفرانس جنبی، فضای نمایشگاهی به مساحت 600 مترمربع، استودیوی رادیویی و تلویزیونی و سالن های پذیرایی، مناسب ترین مکان برگزاری برنامه های علمی، فرهنگی و هنری در شهر تهران است.نزدیک ترین ایستگاه مترو: خط هفت (ایستگاه برج میلاد)نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس: ایستگاه اتوبوس بیمارستان میلاد