مراجعین محترم جهت ارائه نظرات و شکایات خود پیرامون خرید  اینترنتی بلیط و ثبت نام کلاس ها و .. می توانند

با شماره : 04533253738 /09121051384و یا به آدر س @mtshakibaمراجعه و ثبت نمایند.جهت اطلاع از برنامه‌های تئاتر، سینما و کنسرت در خبرنامه عضو شوید.

Tickart.ir
20art.org
+98 912 105 13 84
+98 45 33 25 37 38
SiteMap