آدرس:اردبیل /خیابان باکری/روبه روی قنادی کلاسیک/کوچه بیست و هفتم/

موسسه فرهنگی و هنری ققنوس اقلیم حکمت

شماره تلفن:

09121051384

33253738

email:ghoghnous.artc@gmail.com


Tickart.ir
20art.org
+98 912 105 13 84
+98 45 33 35 37 38