پیگیری خرید

شما می توانید در صورت مفقود شدن و نیاز به چاپ مجدد بلیط (ها) خود با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مجددا فاکتور خود را مشاهده و بلیط (ها) را دریافت ( دانلود ) نمایید .جهت اطلاع از برنامه‌های تئاتر، سینما و کنسرت در خبرنامه عضو شوید.

Tickart.ir
20art.org
+98 912 105 13 84
+98 45 33 25 37 38
SiteMap